Впровадження ISO/IEC 27001:2005

Етапи робіт:

  • обстеження: визначення області діяльності, виділення критично важливих бізнес-процесів, які будуть захищатися;
  • розробка політики безпеки організації;
  • визначення методології оцінки ризиків інформаційної безпеки та прийнятного рівня ризиків;
  • ідентифікація ризиків;
  • аналіз та оцінка ризиків;
  • підготовка плану обробку для кожного критичного ризика, виділення контролів;
  • розробка політик і процедур СУІБ;
  • імплементація СУІБ – втілення контролів (механизмів захисту) за планом обробки ризиків;
  • підготовка до сертифікації СУІБ незалежною стороною.

Фахівці Товариства виконували роботи з побудови системи управління інформаційною безпекою центру обробки даних «Бі Мобайл» (http://bemobile.ua/), результатом яких є надання сертифікату відповідності вимогам стандарту ISO/IEC 27001:2005.