Послуги зі створення КСЗІ

Комплексна система захисту інформації – це сукупність організаційних, інженерно-технічних заходів, програмно – апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в автоматизованій системі у відповідності до нормативно – правових актівв в галузі захисту інформації, та дозволять обробляти в автоматизованій системі інформацію, до якої, відповідно до її призначення, правового статусу та грифу обмеження доступу, висуваються вимоги по забезпеченню її конфіденційності, цілісності та доступності в ході її обробки. 

Фахівці IT Engineering мають відповідну освіту та тривалий досвід роботи в сфері технічного та криптографічного захисту інформації та досвід з проектування і створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС) різної складності, починаючи від автоматизованих систем першого класу та закінчуючи складними, розподіленими системами. 

Слід відзначити, що IT Engineering має усі необхідні дозвільні документи для провадження робіт у галузі криптографічного та технічного захисту інформації, що в свою чергу дозволяє надавати послуги зі створення комплексних систем захисту інформації підприємствам, установам, організаціям незалежно від їх форми власності.

Як результат робіт зі створення КСЗІ, фахівцями нашого підприємства буде реалізовано повний комплекс організаційно-технічних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка обробляється у Вашій ІТС, а також виконується підготовка об'єкта до державної експертизи. Роботи виконуються відповідно до вимог законодавства та в порядку, що передбачений діючими нормативно-правовими актами в області захисту інформації.

Основні етапи робіт, які будуть виконані нашими фахівцями при побудові КСЗІ:

 • Підготовка організаційно-розпорядчої документації.
 • Обстеження інформаційної інфраструктури Замовника.
 • Розробка "Плану захисту інформації".
 • Розробка "Технічного завдання на створення КСЗІ".
 • Розробка "Технічного проекту на створення КСЗІ".
 • Приведення інформаційної інфраструктури Замовника у відповідність із "Технічним проектом на створення КСЗІ".
 • Розробка "Експлуатаційної документації на КСЗІ".
 • Впровадження КСЗІ.
 • Випробування КСЗІ.
 • Проведення державної експертизи КСЗІ та одержання "Атестата відповідності".
 • Підтримка й обслуговування КСЗІ.

При розробці та впровадженні КСЗІ ми пропонуємо використовувати як типові підсистеми захисту інформації, розроблені нашими фахівцями при виконанні схожих робіт, що дозволить зменшити вартість розробки, впровадження та підтримки КСЗІ для Вашої організації, так і підсистем захисту інформації, які будуть розроблені, на стадії технічного проектування КСЗІ, індивідуально для інформаційно-телекомунікаційної системи Вашої організації.